TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Tendències Internacionals

Tendències internacionals 2011

L'anàlisi realitzada per identificar les grans tendències internacionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut per a l’any 2011 ha portat a la selecció de 8  grans tendències  que s’han estructurat al voltant dels 4 eixos següents:

  • Govern/regulació:  tendències relacionades amb l’organització del desenvolupament de les TIC, i amb la seva planificació i regulació i en els mecanismes establerts per assegurar-ne el govern.
  • Provisió de serveis assistencials:  tendències relacionades amb la utilització i l’impacte de les TIC en la prestació de serveis de salut.
  • Tecnologia/programari: tendències relacionades amb els programari de què disponen els gestors i professionals de la salut per al desenvolupament de les seves responsabilitats.
  • Tecnologia/maquinari: tendències relacionades amb el maquinari necessari per al desenvolupament dels projectes i prestacions TIC.

Durant la presentació del Mapa de tendències 2011 es va poder comptar amb l’experiència internacional del senyor Madis TIIK, CEO Estonian eHealht Foundation, que va presentar l’experiència a Estònia amb la compartició de dades electròniques, sistema que ha aconseguit millorar la transparència, l’eficiència i la qualitat dels serveis de salut.