TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Observatori > Tendències Internacionals

Tendències internacionals 2012

En l'estudi de les tendències internacionals 2012 en Tic i Salut destaca com a fet més rellevant la importància creixent de la intel·ligència col·laborativa en salut. És a dir, es constata que cada vegada és més imprescindible el treball col·laboratiu en salut per aconseguir arribar a un resultat adequat, el que estimula la deslocalització del coneixement, la innovació tecnològica i la col·laboració entre centres i nivells assistencials.

La salut intel·ligent també apareix en les tendències com un element transformador dels sistemes de salut, posant als ciutadans en el centre del sistema. Aplicacions com el monitoratge a distància en temps real dels pacients o la cirurgia assistida amb robots es constata com una tendència a nivell internacional que sembla que augmentarà exponencialment en els propers anys.

Cal destacar també la consolidació de la tendència a la integració dels serveis sanitaris i els serveis socials per a poder oferir una millor atenció i més coordinada davant l'envelliment de la població i l'increment de les malalties cròniques. Aquesta integració requereix de la tecnologia adequada per a fer-ho sostenible i realment efectiu. Sistemes com la Salut 2.0, la eSalut o la salut mitjançant el mòbil s'instal·len fermament als sistemes de salut per a facilitar la inclusió de determinats col·lectius, el monitoratge dels malalts, la millora de la comunicació entre nivells assistencials, la prevenció i la promoció de la salut. Aquesta és una tendència que es consolida any a any i que sembla que gràcies al ràpid avanç de les aplicacions tecnològiques, evolucionarà com un eina imprescindible de la salut del futur.