TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Publicacions > Totes les publicacions

PDF  -  01-02-2013

Salud 2.0 en el Sistema de Salud de Cataluña

La web 2.0 o web social en salut s'expandeix gràcies a la iniciativa i el dinamisme de professionals, organitzacions i pacients i sense haver-se requerit el lideratge o la inversió de l'administració sanitària. El Departament de Salut de Catalunya i els seus organismes estan sent sensibles a aquests canvis i promouen la comunicació personal, social i professional.