TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Qui som > Presentació

Presentació

La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d'iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

La implantació de les TIC en salut ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors de la salut del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d'un marc de cobertura universal i pública, conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d'agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries, posa el sector salut en una excel·lent situació per actuar com a innovador i dinamitzador econòmic del sector de les noves tecnologies.

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut. El 9 d'octubre es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme.

La Fundació TicSalut està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris. Les actuacions de la Fundació se centren en la funció d’observatori, amb l’elaboració del Mapa de tendències i el Mapa d'Experiències en TIC i salut; la funció d’innovació, amb l'esalut, la salut 2.0 i els projectes internacionals; la normalització i homologació, amb l’Oficina d’Interoperabilitat i Estàndards i, finalment, la funció de publicacions, amb la publicació mensual del Flaix TicSalut, la implicació en les xarxes socials, etc.

La Fundació disposa també de tres consells assessors: el Consell Assessor d’Empreses, el Consell Assessor de Professionals i Ciutadans, i el Consell Assessor Científic.

Patrons de la Fundació

  • Departament de Salut
  • Departament de Benestar Social i Família
  • Departament de la Presidència
  • Departament d’Empresa i Ocupació
  • Ajuntament de Mataró
  • Servei Català de la Salut
  • Institut Català de la Salut
  • Consorci de Salut i Social de Catalunya
  • Associació d’Entitats Sanitàries i Socials
  • Associació Catalana d’Entitats de Salut

Estadístiques

161

empreses formen part del Consell Assessor d'Empreses

138

experiències innovadores en TIC i salut registrades

227

apps i projectes de mobilitat registrats